ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.pk
Rs. 2,750.00
Hot
.com
Rs. 1,650.00
.net
Rs. 2,150.00
New
.ltd
Rs. 4,190.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
Rs. 1,650.00
1 سال
Rs. 1,650.00
1 سال
Rs. 17,500.00
1 سال
.net
Rs. 2,150.00
1 سال
Rs. 2,150.00
1 سال
Rs. 2,150.00
1 سال
.org
Rs. 1,950.00
1 سال
Rs. 1,950.00
1 سال
Rs. 1,950.00
1 سال
.info
Rs. 850.00
1 سال
Rs. 850.00
1 سال
Rs. 850.00
1 سال
.biz
Rs. 1,700.00
1 سال
Rs. 1,700.00
1 سال
Rs. 1,700.00
1 سال
.pk
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
.run
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
.games
Rs. 3,550.00
1 سال
Rs. 3,550.00
1 سال
Rs. 3,550.00
1 سال
.us
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.church
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
.business
Rs. 1,590.00
1 سال
Rs. 1,590.00
1 سال
Rs. 1,590.00
1 سال
.education
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
.solutions
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
.pt
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
Rs. 3,700.00
1 سال
.me
Rs. 3,550.00
1 سال
Rs. 3,550.00
1 سال
Rs. 3,550.00
1 سال
.ninja
Rs. 3,550.00
1 سال
Rs. 3,550.00
1 سال
Rs. 3,550.00
1 سال
.co
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
.deals
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
.pl
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
.guru
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
Rs. 6,100.00
1 سال
.net.au
Rs. 2,550.00
2 سال
Rs. 2,550.00
2 سال
Rs. 2,550.00
2 سال
.id.au
N/A
N/A
N/A
.org.au
N/A
N/A
N/A
.com.au
Rs. 3,190.00
1 سال
Rs. 3,190.00
1 سال
Rs. 3,190.00
1 سال
.de
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.it
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.be
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.cn
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.com.cn
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.net.cn
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.org.cn
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
Rs. 2,090.00
1 سال
.co.uk
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
.ru
Rs. 1,590.00
1 سال
Rs. 1,590.00
1 سال
Rs. 1,590.00
1 سال
.company
Rs. 1,590.00
1 سال
Rs. 1,590.00
1 سال
Rs. 1,590.00
1 سال
.uk
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
.me.uk
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
.org.uk
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
.eu
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
Rs. 1,790.00
1 سال
.ie
Rs. 4,190.00
1 سال
Rs. 4,190.00
1 سال
Rs. 4,190.00
1 سال
.family
Rs. 4,190.00
1 سال
Rs. 4,190.00
1 سال
Rs. 4,190.00
1 سال
.ca
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
.co.za
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
.fi
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
.club
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
.at
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
Rs. 3,250.00
1 سال
.site
Rs. 4,990.00
1 سال
Rs. 4,990.00
1 سال
Rs. 4,990.00
1 سال
.online
Rs. 6,590.00
1 سال
Rs. 6,590.00
1 سال
Rs. 6,590.00
1 سال
.website
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.space
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.fun
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.mobi
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.co.nz
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.net.nz
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.org.nz
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.fitness New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.ltd New
Rs. 4,190.00
1 سال
Rs. 4,190.00
1 سال
Rs. 4,190.00
1 سال
.cafe New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.enterprises New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.irish New
Rs. 3,299.00
1 سال
Rs. 3,299.00
1 سال
Rs. 3,299.00
1 سال
.rentals New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.cool New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.sale New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.properties New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.email New
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
Rs. 3,990.00
1 سال
.rocks New
Rs. 2,990.00
1 سال
Rs. 2,990.00
1 سال
Rs. 2,990.00
1 سال
.digital New
Rs. 5,690.00
1 سال
Rs. 5,690.00
1 سال
Rs. 5,690.00
1 سال
.money New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.zone New
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
Rs. 5,790.00
1 سال
.cheap New
Rs. 5,690.00
1 سال
Rs. 5,690.00
1 سال
Rs. 5,690.00
1 سال
.gov.pk
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
.net.pk
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
.info.pk
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
.com.pk
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
.edu.pk
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال
Rs. 2,750.00
2 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains